موسسه فرهنگی هنری
دریچه‌ای به دانش
dariche
دریچه
هجدهمین دوره داستان نویس
با حضور استاد ابوتراب خسرو
(با ارائه مدرک پایان دوره)
موضوع: داستان کودک
از یکشنبه 1396/05/22
شهریه برای 8 جلسه 150,000 تومان
چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس - سالن اندیشگاه
9906728525 - 9173016341 (هوشیار)